Nascent Information Technology Employees Senate NITES

Organization working for the welfare of IT/ITES Employees

A lot of IT/ITeS/BPO/KPO Companies in the country have initiated a drive of illegal mass termination of the employees, withholding...

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे पुणे-मंुबईतील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पगार कपात आणि नोकरी गमवावी लागल्याची प्रकरणे घडली आहेत....